Nowe nasadzenia przy ul. Tarnopolskiej przy Parku Sensorycznym

Akcja „Posadź drzewo z Prezydentem” na terenie parku osiedlowego im. Armii Krajowej
2 czerwca 2018
Nasadzenia na terenie Żłobka nr 3, przy ul. Górnej 50 w Opolu
17 września 2018
Akcja „Posadź drzewo z Prezydentem” na terenie parku osiedlowego im. Armii Krajowej
2 czerwca 2018
Nasadzenia na terenie Żłobka nr 3, przy ul. Górnej 50 w Opolu
17 września 2018

Nowe nasadzenia przy ul. Tarnopolskiej przy Parku Sensorycznym

We wrześniu bieżącego roku przy ul. Tarnopolskiej (przedłużenie Parku Edukacyjno-Sensorycznego) Nowa Zieleń Miejska z ”Zakładu Komunalnego” Sp. z o. o. wykonała nasadzenia zgodnie z własną koncepcją projektową. Projekt objął posadzenie drzew, krzewów, ale również bylin i traw. Dopełnienie stanowią łąki kwietne, ławki oraz kosze.

Projekt uwzględnia wykorzystanie walorów istniejącego krajobrazu poprzez włączenie w nowe zagospodarowanie istniejących łąk kwietnych, które stanowią o bioróżnorodności założenia oraz ponoszą jego wartość ekosystemową. Tak zaplanowana przestrzeń, w której rozdzielone są trawniki kośne od łąk kwietnych, pozwoli na oszczędną i ekologiczną pielęgnację. Teren zieleni na ul. Tarnopolskiej jest przedłużeniem zrealizowanego w 2017 roku Parku Edukacyjno-Sensorycznego, co wpływa na zwiększenie jego atrakcyjności i wprowadza urozmaicanie. Nowe tereny zieleni w obrębie osiedla Malinka są szczególnie ważne z punktu widzenia mieszańców, lecz również w kontekście układów ogólnodostępnej zieleni w Opolu.

Kompozycje roślin stanowią zestawienia drzew (iglastych lub liściastych) wraz z krzewami lub w otoczeniu łąki kwietnej w taki sposób, aby łączyć rośliny o różnych kolorach, fakturach liści, pokrojach etc. Kompozycję zieleni wysokiej i średniej dopełniają wprowadzone dodatkowo gatunki bylin o różnej porze kwitnienia (od wiosny do późnej jesieni) oraz o różnym kolorze kwiatów (od bieli, lila poprzez żółte, aż po czerwień).

Wykonane nasadzenia:

Drzewa:sosna czarna, świerk serbski, brzoza pożyteczna, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, grab pospolity, buk pospolity, klon polny

Krzewy: śnieguliczka, trzmielina oskrzydlona, dereń rozłogowy, tawuła szara, tawuła japońska,

Trawy: miskant chiński, rudbekia lśniąca, złocień właściwy, jeżówka purpurowa, krwiściąg lekarski, krwawnik, aster krzaczasty, dzielżan ogrodowy, perowskia.

Łącznie projekt obejmował posadzenie 53 drzew (w tym 16 iglastych) i 687 krzewów oraz ok. 194 bylin.