Nasadzenia na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, przy ul. Opolskiej 34 w Opolu

Nasadzenia na terenie Przedszkola Publicznego nr 18 przy ul. Lelewela 7 w Opolu
22 października 2018
Nasadzenia na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Henryka Sienkiewicza 4 w Opolu
5 listopada 2018
Nasadzenia na terenie Przedszkola Publicznego nr 18 przy ul. Lelewela 7 w Opolu
22 października 2018
Nasadzenia na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Henryka Sienkiewicza 4 w Opolu
5 listopada 2018

Nasadzenia na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, przy ul. Opolskiej 34 w Opolu

W dniu 25.10.2018r. od godzin porannych odbyła się akcja nasadzeń na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, przy ul. Opolskiej 34 w Opolu.

W akcji uczestniczyła wyznaczona klasa, która posadziła symboliczne „klasowe drzewo” jednocześnie deklarując się, że będą czynnie uczestniczyć w procesie pielęgnacji. Uczniowie posadzili drzewo gatunku Surmia Bignoniowa odmiany ‘Aurea’. Piękne drzewo z rozłożystą, zaokrągloną koroną, o efektownym zabarwieniu liści -sercowate, bardzo duże, początkowo złociste, później jasno żółtozielone.

Zajęcia miały charakter teoretyczno –praktyczny. Część teoretyczna obejmowała swoim zakresem informacje na temat ważnej roli zieleni w mieście, informacje gatunku drzewa sadzonego przez uczniów, pielęgnacji, mikoryzacji oraz techniki poszczególnych etapów prawidłowego sadzenia w połączeniu z praktycznym wykonaniem tych czynności.

Ponadto uczniowie zapoznali się z pracami projektowymi (zakresem prac poprzedzającym akcję nasadzeń). Młodzież mogła zobaczyć techniczny projekt nasadzeń i zapoznać się z zasadami oznaczania roślin na podkładzie mapowym w odpowiedniej skali oraz rozmieszczeniem poszczególnych roślin. Poszczególna klasa przygotowywała zaprawę dołu, wykonała mikoryzację, podlewała, utworzyła misę sadzeniową. Pomimo tego, iż pogoda nie dopisywała, padał deszcz, strasznie wiało i było bardzo chłodno uczniowie wytrwale i chętnie pracowali. Za ciężką pracę ogrodniczą i czynny udział w akcji sadzenia zostali nagrodzeni w postaci gadżetów: notesików (brulion) i ołówków.

Na terenie placówki posadzono także: rajska jabłoń ‚Royality’, klony jawor ‚Brilliantissimum’, jodły szlachetne ‚Compacta’, klony zwyczajne ‚Globosum’, graby pospolite ‚Frans Fountain’, ambrowiec amerykański, grab pospolity ‚Pendula’, Jarząb pospolity ‚Fastigiata’.