Nasadzenia na terenie Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Torowej w Opolu

Nasadzenia na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Chabrów 65 w Opolu
8 listopada 2018
Nasadzenia na terenie PP 5 przy ul. Sienkiewicza w Opolu
5 grudnia 2018
Nasadzenia na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Chabrów 65 w Opolu
8 listopada 2018
Nasadzenia na terenie PP 5 przy ul. Sienkiewicza w Opolu
5 grudnia 2018

Nasadzenia na terenie Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Torowej w Opolu

W dniach 13.11.2018r.-16.11.2018r. od godzin porannych odbyły się nasadzenia na terenie Zespołu Palcówek Oświatowych przy ul. Torowej w Opolu. Przedsięwzięcie wymagało wielu działań organizacyjnych, przygotowań i prac logistycznych działu – Nowej Zieleni Miejskiej. Do dnia dzisiejszego trwają prace wykończeniowe.

Prace realizowane zostały w kilku etapach. Początkowa faza obejmowała wykonanie prac przygotowawczych w zakresie wykoszenia całego terenu o powierzchni 4800 m2 wraz z wywozem biomasy, w terenie wyznaczono miejsca wszystkich nasadzeń. Na terenie opracowania przy pomocy sprzętu ciężkiego wykonano również wszystkie doły pod nasadzenia drzew oraz zdjęto darń pod rabaty o łącznej powierzchni 200 m2. W końcowej fazie zostały realizowane nasadzenia przy współpracy z uczniami szkół odbywających praktyki.

Założeniem projektowym było stworzenie miejsca o charakterze dydaktycznym – miejsca edukacji dla przyszłych architektów. Projekt obejmuje nasadzenia w ilości 100 szt. drzew, 894 szt. krzewów i 170 szt. bylin. Koncepcję nasadzeń oparto na miękkich liniach. W projekcie użyto gatunki o niskich wymaganiach glebowych i pielęgnacyjnych, znoszących nasłonecznienie. Ponadto wszystkie zaproponowane gatunki wyróżniają się wysokimi walorami dekoracyjnymi: ciekawym pokrojem, bogatą i zmienną kolorystyką liści i kwiatów. Kompozycję stanowią zestawienia drzew iglastych lub liściastych wraz z krzewami, roślin o różnych walorach. Zieleń wysoką i średnią dopełniają wprowadzone dodatkowo gatunki bylin o różnej porze kwitnienia (od wiosny do późnej jesieni) oraz różnej barwie kwiatów.

Na terenie będzie można kształcić młodzież w zakresie prac związanych z pielęgnacją drzewostanu, krzewów czy bylin w ciągu całego okresu wegetacyjnego, będzie można obserwować zieleń i jej walory o danej porze roku. Ponadto pracownicy będą mogli korzystać z terenu do przeprowadzania inwentaryzacji dendrologicznych, gdzie uczniowie będą mogli rozpoznawać poszczególne gatunki roślin, np. drzewa w stanie bezlistnym, odróżniać poszczególne taksony roślin. W akcji uczestniczyli uczniowie technikum klas II i IV odbywający praktyki kształcący się na kierunku architektury krajobrazu. Był to wspaniały czas. Uczniowie mogli zobaczyć cały proces od prac projektowych po realizację. Jak się okazuje praca przy zakładaniu zieleni nie jest taka łatwa i przyjemna jak mogłaby się wydawać. Zajęcia miały charakter teoretyczno –praktyczny. Część teoretyczna obejmowała swoim zakresem informacje na temat ważnej roli zieleni w mieście, informacje gatunków drzew sadzonych przez uczniów, pielęgnacji oraz techniki poszczególnych etapów prawidłowego sadzenia w połączeniu z praktycznym wykonaniem czynności. Ponadto uczniowie zapoznali się z pracami projektowymi (zakresem prac poprzedzającym akcję nasadzeń). Młodzież mogła zobaczyć techniczny projekt nasadzeń i zapoznać się z zasadami oznaczania roślin na podkładzie mapowym w odpowiedniej skali oraz rozmieszczeniem poszczególnych roślin. Następnie przenieś projekt w plan rzeczywisty. Młodzież analizowała dobór gatunkowy, rozstawę, układ nasadzeń, następnie rozpoczęła prace w terenie. Praktykanci podzieleni na kilka grup wyznaczali rabaty pod nasadzenia uwzględniając ich kształt i rozmiar zgodnie z przygotowanym projektem. Kolejnym etapem było rozstawienie materiału szkółkarskiego. Uczniowie przygotowywali zaprawę dołów, sadzili, podlewali, utworzyli misy sadzeniowe. Pogoda dopisała było słonecznie i ciepło jak na listopadowy czas. Młodzież sadziła drzewa liściaste i iglaste, krzewy i byliny, wytrwale i chętnie pracując, a pracy było bardzo wiele.

Na terenie placówki posadzono:

Drzewa liściaste: klon polny ‘Elsrijk’, brzozy pożyteczne ‘Doorenbos’, brzozy brodawkowate ‘Golden Cloud’, brzozy brodawkowate ‘Youngi”, platany klonolistne, dęby szypułkowe odm. ‘Fastigiata Koster’, graby pospolite ‘Lucas’, buki pospolite odmiany ‘Purpurea Tricolor’ i ‘Dawyck Gold’, surmie bignoniowe, jarzęby pospolite ‘Fastigiata’, wiązy holenderskie ‘Wredei’, klony czerwone ‘Red Sunset”, wisnie piłkowane różne odmiany, jabłonie ‘Royalty’, klony jesionolistne, ‘Flamingo’, Klon jawor „Esk Sunset’, lipy drobnolistne, jabłonie o pokroju kolumnowym, Drzewa iglaste : świerki serbskie, sosny czarne, jodły kalifornijskie, miłorząb japoński

Krzewy: jałowce, cyprysiki, jodły, sosny, choina, hortensje bukietowe, trzmieliny pnące różne odmiany, irgi szwedzkie, berberysy – różne odmiany, hortensje drzewiaste, tawuły japońskie w różnych odmianach krzewuszki, trzmieliny oskrzydlone, śnieguliczki, budleje Dawida, pigwowce, cisy, derenie, pięciorniki, lawendy.

Trawy: mieszanka; rozplenicie japońskie w różnych odmianach, proso rózgowate, turzyce, miskanty

Poniżej kilka zdjęć z przeprowadzonej akcji: