Ścieżka edukacyjno-ekologiczna gotowa!

Nasadzenia na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr II przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 3 w Opolu
12 grudnia 2018
Przypomnienie o obowiązku uiszczania opłat
30 kwietnia 2019
Nasadzenia na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr II przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 3 w Opolu
12 grudnia 2018
Przypomnienie o obowiązku uiszczania opłat
30 kwietnia 2019

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna gotowa!

Zakład Komunalny uruchomił na terenie Centrum Zagospodarowania Odpadów przy ul. Podmiejskiej specjalną ścieżkę edukacyjną.

Głównym założeniem jej powstania jest uświadamianie społeczeństwu konieczności dbania o środowisko z naciskiem na selektywną zbiórkę odpadów i tym samym osiągnięcie większego udziału odpadów przeznaczonych do ponownego przetworzenia.

Na ścieżce będą się odbywały ekolekcje, a w trakcie dwugodzinnych zajęć dzieci i młodzież pogłębią swoją wiedzę na temat segregowania odpadów oraz procesów, dzięki którym następuje odzysk surowców. Prześledzić można także, w jaki sposób odpady są przetwarzane, jak długo się rozkładają, jak wygląda odzysk energii, jak gospodarować wodą, czym są ekozakupy, odpady niebezpieczne, jak wygląda demontaż wielkogabarytów.

Przy użyciu specjalnie opracowanych oraz zainstalowanych tablic i wiaty edukacyjnej, magnetycznych stołów oraz gier (Labirynt Wiedzy, Światowid, Ekologiczne Koło Wiedzy) można się dowiedzieć jak: jak poprawnie segregować odpady i dlaczego jest to takie ważne, co dzieje się ze śmieciami po tym jak zabierze je śmieciarka, jak odpadom dać drugie życie, jak oszczędzać energię i ograniczać zanieczyszczenie powietrza, jak z odpadów powstaje prąd, czy jak efektywnie kupować i zmniejszać ilość śmieci.

Ścieżka edukacyjna oraz prowadzenie zajęć realizowane są w ramach projektu partnerskiego pn. Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.