Przypomnienie o obowiązku uiszczania opłat

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna gotowa!
7 marca 2019
Pierwsze dzieci wzięły udział w naszej EKO-LEKCJI
10 maja 2019
Ścieżka edukacyjno-ekologiczna gotowa!
7 marca 2019
Pierwsze dzieci wzięły udział w naszej EKO-LEKCJI
10 maja 2019

Przypomnienie o obowiązku uiszczania opłat

Administracja Cmentarzy Komunalnych w Opolu przypomina, że zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Zarządzeniem nr OR.I.0050.458.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 sierpnia 2016 r. istnieje obowiązek uiszczania opłat za groby po upływie 20 lat od dnia wniesienia ostatniej opłaty.

Wpłaty należy dokonać w Administracji Cmentarzy Komunalnych Opole, ul. Cmentarna 4B, tel. 77 4747495; 77 4747496. W ten sam sposób można sprawdź do kiedy mamy opłacone miejsce pochówku z grobem i kiedy musimy wnieść kolejną opłatę na 20 lat.

W przypadku braku opłaty - zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych - grób może być użyty do ponownego chowania. Waśnie w przypadku, jeśli po upływie 20 lat od zawarcia przez zarząd cmentarza umowy cywilnoprawnej z dysponentem grobu, nie zostanie dokonana kolejna opłata. Użytkownik grobu może wtedy zgłosić zastrzeżenie przeciw pochowaniu w grobie innych osób. Zastrzeżenie wraz z uiszczeniem opłaty przewidzianej za pochowanie zwłok powoduje, że grób nadal będzie w jego użytkowaniu na kolejne 20 lat.

Wyczerpanie możliwości dotarcia do dysponenta grobu lub krewnych osoby pochowanej lub brak zainteresowania z ich strony dalszym opłacaniem miejsca i utrzymaniem grobu nie oznacza, że grób jest likwidowany w dosłownym słowa znaczeniu. Grobu nie likwiduje się, a przydziela do pochowania kolejnym osobom. To oznacza, że usuwa się tylko zewnętrzne oznaki grobu, jak płyty itp. Po 20 latach zwłoki są, według ekspertów, zmineralizowane, otwiera się wtedy grób i dokłada kolejne ciało.

Opłata za grób upływa po 20 latach. Po tym czasie należy ją przedłużyć. Apelujemy, aby nie czekać do ostatniego momentu