Pierwsze dzieci wzięły udział w naszej EKO-LEKCJI

Przypomnienie o obowiązku uiszczania opłat
30 kwietnia 2019
Komunikat Policji. UWAGA NA ZŁODZIEI!!!
15 maja 2019
Przypomnienie o obowiązku uiszczania opłat
30 kwietnia 2019
Komunikat Policji. UWAGA NA ZŁODZIEI!!!
15 maja 2019

Pierwsze dzieci wzięły udział w naszej EKO-LEKCJI

W ramach projektu partnerskiego "Wspólna akcja segregacja" Zakład Komunalny sp. z.o.o realizuje projekt ekologiczny pn. EKO-LEKCJE, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy działań z zakresu edukacji ekologicznej, a główne cele EKO-LEKCJI to budowanie świadomości ekologicznej i wiedzy o selektywnej zbiórce odpadów oraz rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i zachowań proekologicznych.

W ramach EKO-LEKCJI wyświetlane są filmy edukacyjne, które wyprodukowano przy udziale środków finansowych z Unii Europejskiej, uczestnicy mają zajęcia teoretyczne i warsztaty na dedykowanej ścieżce ekologicznej oraz zwiedzają Zakład (składowisko, instalację do odzysku energii z biogazu, park maszynowy, centrum przetwarzania odpadów). Najmłodszym wręczamy też pamiątkowe gadżety.

Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone są przez cały rok, a program zajęć uzależniony jest od grupy wiekowej uczestników oraz pory roku, w jakiej się odbywają. Uczestnicy zajęć uzyskują wiedzę na temat m.in.: zasad segregacji odpadów obowiązujących w mieście Opolu, skutków zanieczyszczenia środowiska, w jaki sposób ograniczać wytwarzanie odpadów, procesów, którym poddawane są odpady dostarczane do CZO.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny w celu zgłoszenia grupy, ustalenia daty i programu EKO-LEKCJI (planowane powinny być, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem). Zajęcia odbywają się na terenie Zakładu i są bezpłatne. Maksymalna liczba osób w grupie może wynosić 30 osób (kontakt tel. tel. 77 456 25 69 wew. 22 lub mailowy waga@zaklad-komunalny.pl).

Ścieżka edukacyjna, filmy edukacyjne, upominki i ulotki oraz prowadzenie zajęć realizowane są w ramach projektu partnerskiego pn. Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

W ramach projektu partnerskiego “Wspólna akcja segregacja” Zakład Komunalny sp. z.o.o realizuje projekt ekologiczny pn. EKO-LEKCJE, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.