Nowy cennik opłat cmentarnych

Uwaga! Zmiana cennika zamawiania kontenerów
3 czerwca 2019
Jak łatwo i bezpiecznie pozbyć się elektroodpadów
19 czerwca 2019
Uwaga! Zmiana cennika zamawiania kontenerów
3 czerwca 2019
Jak łatwo i bezpiecznie pozbyć się elektroodpadów
19 czerwca 2019

Nowy cennik opłat cmentarnych

Od 1 lipca 2019 r. wchodzi w życie nowy cennik opłat cmentarnych.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Miasta Opole Nr OR-I.0050.387.2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku od 1 lipca 2019 roku obowiązywać będą nowe ceny usług i opłat cmentarnych. Poniżej nowy cennik:

I. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów, bez prawa do wybudowania nagrobka lub grobowca – “do pogrzebu”:

LpWyszczególnienie rodzaju opłatOkres ważności opłaty*Wysokość opłaty*
1pod grób ziemny20 lat800.00
2pod grób urnowy ziemny20 lat500.00
3pod grób murowany pojedynczy20 lat1200.00
4pod grób murowany rodzinny**99 lat2600.00
5pod grób wielournowy murowany99 lat700.00
6pod grób dziecka20 lat200.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.
** 2-komorowy w pionie.

II. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów, bez prawa do wybudowania nagrobka lub grobowca – „za życia”:

LpWyszczególnienie rodzaju opłatOkres ważności opłaty*Wysokość opłaty*
1pod grób ziemny20 lat1600.00
2pod grób urnowy ziemny20 lat1200.00
3pod grób murowany pojedynczy20 lat2400.00
4pod grób murowany rodzinny**99 lat4000.00
5pod grób wielournowy murowany99 lat1000.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi. * 2-komorowy w pionie.

III. Kolumbarium NC

LpWyszczególnienie rodzaju opłatOkres ważności opłaty*Wysokość opłaty*
1nisza urnowa w kolumbarium NC99 lat2400.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.

IV. Wznowienie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów:

LpWyszczególnienie rodzaju opłatOkres ważności opłaty*Wysokość opłaty*
1pod grób ziemny20 lat700.00
2pod grób urnowy ziemny20 lat500.00
3pod grób murowany pojedynczy20 lat700.00
4pod grób grób dziecka20 lat200.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi. Uwaga !!! Okres 20 lat liczy się od dnia wniesienia lub wznowienia opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów.  Zaległe opłaty za korzystanie z miejsc grzebalnych pobierane są w wysokości 1/20 opłat wymienionych w pkt IV za każdy zaległy rok, licząc od pierwszego nieopłaconego roku.  Stawki opłat wymienione w pkt IV dotyczą również miejsc grzebalnych istniejących w dniu wejścia w życie ww. opłat.

V. Jednorazowa opłata za wybudowanie:

LpWyszczególnienie rodzaju opłatWysokość opłaty*
1grobowca300.00
2nagrobka300.00
3nagrobka dziecinnego lub urnowego100.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.

VI. Opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych:

LpWyszczególnienie rodzaju opłatWysokość opłaty*
1za udostępnienie kaplicy cmentarnej na ceremonię pogrzebową – 1 godzina200.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.

VII. Za usługi dodatkowe:

LpWyszczególnienie rodzaju opłatWysokość opłaty*
1nadzór nad pracami kamieniarskimi i budowlanymi – 1 usługa100.00
2nadzór nad pochówkiem – 1 usługa150.00
3za nadzór nad ekshumacją – 1 usługa150.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.