Punkty zbiórki odpadów dla mieszkańców Opola

Robisz porządki? Masz więcej śmieci? Zamów kontener lub big bag
29 lipca 2019
Zadbamy o czystsze powietrze w Opolu!
14 sierpnia 2019
Robisz porządki? Masz więcej śmieci? Zamów kontener lub big bag
29 lipca 2019
Zadbamy o czystsze powietrze w Opolu!
14 sierpnia 2019

Punkty zbiórki odpadów dla mieszkańców Opola

Wszyscy, którzy regularnie opłacają opłatę za odbiór odpadów, mogą bezpłatnie dostarczać je do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy Opole, a dostarczone indywidualnie przez mieszkańców muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

PSZOK to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym przyjmujemy odpadów takie jak: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady biodegradowalne, popiołu z palenisk domowych. Poza tym w PSZOK-u można zdać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opony, przeterminowane lekarstwa, posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących działalności gospodarczej.

Mieszkaniec we własnym zakresie musi dostarczyć odpady na teren PSZOK-u. Na miejscu osoba odpowiedzialna za przyjmowanie odpadów dokonuje ich ewidencji i wskazuje miejsce złożenia odpadów. Osoba dostarczająca, pod nadzorem pracownika, zobowiązana jest samodzielnie umieścić odpady w odpowiednich kontenerach. Musi także wypełnić stosowne oświadczenie.

Posegregowane odpady komunalne budowlane przyjmowane są w ilości 2 ton rocznie z danego adresu zamieszkania, natomiast zużyte opony w liczbie czterech sztuk rocznie od mieszkańca.

Stacjonarny PSZOK funkcjonuje przy ul. Podmiejskiej od poniedziałku do piątku (godz. 9.00 – 18.00) oraz w sobotę (9.00 – 15.00).

Poza tym na terenie miasta Opole regularnie działają mobilne PSZOK-i. W soboty, w wyznaczonych miejscach miasta, udostępniany jest specjalnie przygotowany kontener, który przeznaczony jest do bezpłatnego przyjmowania, odpadów komunalnych selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Opola. W mobilnym PSZOK-u zdajemy odpady na takich samych zasadach co w stacjonarnym, m.in: odpady z papieru, tworzyw sztucznych, metalu, opakowania wielomateriałowe, opakowania szklane, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone, żużle i popioły z palenisk domowych (dostarczone w szczelnie zamkniętych workach) oraz odpady wielkogabarytowe.

Maksymalny wymiar odpadów komunalnych selektywnie zebranych przyjmowanych do mobilnego PSZOKU nie może przekroczyć 75cm, ponadto nie są przyjmowane odpady budowlane (np. gruz). Dowożący odpady komunalne jest zobowiązany do umieszczenia przywiezionych odpadów komunalnych selektywnie zebranych, w pojemniku lub kontenerze wskazanym przez pracownika.

Więcej informacji na temat funkcjonowania PSZOK-ów można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Zakładzie Komunalnym, przy ul. Podmiejskiej – tel.: 506 404 484, w godz. pn.-sob. 7.00-15.00.