Przypominamy o konieczności opłat za groby

UWAGA? Brak płatności kartą
7 stycznia 2020
Praca dla informatyka
14 lutego 2020
UWAGA? Brak płatności kartą
7 stycznia 2020
Praca dla informatyka
14 lutego 2020

Przypominamy o konieczności opłat za groby

Administracja cmentarzy komunalnych w Opolu

przypomina osobom, których bliscy są pochowani na Cmentarzach Komunalnych w Opolu

O KONIECZNOŚCI WZNOWIENIA OPŁAT ZA GROBY

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1473).

Opłaty należy wnosić w biurze
Administracji Cmentarzy Komunalnych w Opolu przy ul. Cmentarnej 4b
tel.: 77 474 74 95; 77 474 74 96
zk.opole.pl/cmentarze