Od 1 kwietnia nowe granice Strefy Płatnego Parkowania

Praca dla informatyka
14 lutego 2020
Zmiany w funkcjonowaniu administracji cmentarzy, targowisk i strefy parkowania
13 marca 2020
Praca dla informatyka
14 lutego 2020
Zmiany w funkcjonowaniu administracji cmentarzy, targowisk i strefy parkowania
13 marca 2020

Od 1 kwietnia nowe granice Strefy Płatnego Parkowania

Z dniem 1 kwietnia2020 roku powiększa się obszar strefy płatnego parkowania w Opolu. Pojawią się w związku z tym parkomaty w nowych lokalizacjach.

Strefa B będzie obejmowała dodatkowe ulice: m.in. część ul. Bończyka, oraz ul. Wrocławskiej, plac Piłsudskiego, ul. Orląt Lwowskich, ul. Katowicką, część ul. Plebiscytowej i ul. Bohaterów Monte Cassino.

Ulica Armii Krajowej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Dubois, dotychczas znajdująca się w strefie B, przechodzi do strefy A (śródmiejskiej strefy płatnego parkowania), w związku z czym od 01.04.2020 r. będą tam obowiązywać stawki ze strefy A.

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany obszaru SPP znajdziecie Państwo w treści Uchwały nr XIX/394/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r.

Prosimy zapoznać się z nowym obszarem strefy (mapka poniżej).

Abonamenty mieszkańca dla zamieszkujących obszar rozszerzonej strefy płatnego parkowania dostępne będą w biurze SPP (ul. Kołłątaja 14/2) od 1 kwietnia 2020 r.

Przy zakupie abonamentu mieszkańca nabywcy muszą przedstawić dowód rejestracyjny, w którym widnieją jako właściciele bądź współwłaściciele pojazdu oraz dokument potwierdzający zamieszkiwanie w strefie płatnego parkowania w Opolu, jeśli ten adres nie widnieje w dowodzie rejestracyjnym (np. dowód osobisty z adresem, prawo jazdy, potwierdzenie zameldowania stałego lub czasowego, umowa najmu, akt własności, umowa użyczenia bądź inny dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania w strefie płatnego parkowania).

Informacje dotyczące rozszerzenia strefy oraz nabycia abonamentów można uzyskać pod numerem: 77 45 65 305