Kaplica znów otwarta. Nowe zasady pogrzebów

Abonamenty za parkowanie automatycznie wydłużone
5 maja 2020
Parkometry są dezynfekowane kilka razy dziennie!
13 maja 2020
Abonamenty za parkowanie automatycznie wydłużone
5 maja 2020
Parkometry są dezynfekowane kilka razy dziennie!
13 maja 2020

Kaplica znów otwarta. Nowe zasady pogrzebów

Dekretem biskupa opolskiego przywrócona została możliwość zwyczajowej formy pogrzebu. Może wziąć w nim udział do 50 osób, ale w kaplicy na cmentarzu Opole Półwieś jednocześnie może znajdować się 18 osób

Na mocy nowego dekretu biskupa opolskiego Andrzeja Czai od 1 maja uroczystość pogrzebowa może mieć formę z trzema stacjami i obecnością trumny bądź urny ). Zastrzeżenie jest takie, że tam, gdzie cmentarz znajduje się w pobliżu kościoła, można przeprowadzić kondukt z zachowaniem zasady dystansowania się. Tam natomiast, gdzie cmentarz jest oddalony od kościoła, należy do niego podjechać samochodami.

W uroczystościach pogrzebowych może brać udział nie więcej niż pięćdziesiąt osób, nie wliczając celebransa, usługujących i pracowników firmy pogrzebowej. We Mszy pogrzebowej i kaplicach cmentarnych obowiązują jednak ograniczenia (1 osoba na 15 m2). W efekcie w kaplicy cmentarza Komunalnego w Opolu w uroczystości może brać udział maksymalnie 18 osób.

Kapica jest ponownie otwarta, a pracownicy Zakładu Komunalnego, który administruje cmentarzami komunalnymi, po każdej uroczystości będą przeprowadzali dezynfekcję.

Do odwołania przedłużona jest dyspensa ogólna od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej. Jednocześnie udział w niej jest ograniczony. Na drzwiach kościołów pojawiły się informacje o ich powierzchni użytkowej wraz ze wskazaniem liczby osób, które mogą uczestniczyć w obrzędach religijnych, wg przelicznika: 1 osoba na 15 m2, z wyłączeniem celebransa i usługujących. Jednocześnie przelicznik ten nie obowiązuje w przylegających do kościołów placach i parkach, a znajdujące się tam osoby powinny przebywać w odległości minimum 2 metrów od siebie i nosić maseczki.

Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego.