Chroń siebie i innych również podczas wizyty na cmentarzu

Trwa konkurs „Szklany przystanek PSZOK”
1 września 2020
Nowe zasady w administracji cmentarzy
21 października 2020
Trwa konkurs „Szklany przystanek PSZOK”
1 września 2020
Nowe zasady w administracji cmentarzy
21 października 2020

Chroń siebie i innych również podczas wizyty na cmentarzu

Bądź odpowiedzialna / odpowiedzialny. Chroń siebie i innych, pamiętaj o zasadzie DDM

Krok pierwszy – Zachowaj dystans
Pamiętaj o dystansie społecznym, zachowaj odległość minimum 1,5 metra.
Krok drugi – Myj i dezynfekuj ręce
Krok trzeci – Zakrywaj nos i usta
Miej maskę na nosie nie w nosie!
Krok czwarty – Zaplanuj wizytę na cmentarzu
Zaplanuj porządkowanie nagrobków oraz wizytę podczas święta zmarłych, jeżeli możesz ogranicz wizyty.
Sprawdź również organizację ruchu w okresie wszystkich świętych, osoby z grupy ryzyka zachęcamy do pozostania w domu.