PSZOK przy ul. Kępskiej już działa

Robisz porządki? Masz zalegające śmieci? Zamów kontener lub big bag
30 sierpnia 2021
Zmiana organizacji ruchu przy cmentarzu
28 października 2021
Robisz porządki? Masz zalegające śmieci? Zamów kontener lub big bag
30 sierpnia 2021
Zmiana organizacji ruchu przy cmentarzu
28 października 2021

PSZOK przy ul. Kępskiej już działa

Do opolskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są bezpłatnie odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy Opole, którzy regularnie opłacają odbiór odpadów.

To drugi taki punkt na terenie miasta, a pierwszy znajduje się na terenie Zakładu Komunalnego przy ul. Podmiejskiej. Powstanie PSZOK-u na ul. Kępskiej 5k sprawia, że łatwiejszy dostęp będą mieli do niego mieszkańcy zachodniej i północnej części Opola.

PSZOK to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym przyjmowane są posegregowane odpady takie jak:

– papier i tektura
– tworzywa sztuczne
– metale
– opakowania wielomateriałowe
– szkło
– odpady biodegradowalne
– odpady wielkogabarytowe
– zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
– baterie i akumulatory
– opony
– przeterminowane leki
– segregowane odpady z drobnych remontów

Posegregowane odpady komunalne budowlane przyjmowane są w ilości 2 ton rocznie z danego adresu zamieszkania, natomiast zużyte opony w liczbie czterech sztuk rocznie od mieszkańca.

PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących działalności gospodarczej, a tylko od mieszkańców Opola, którzy wcześniej muszą okazać dokumentu potwierdzającego tożsamość i zamieszkanie na terenie miasta lub dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych, a dostarczone indywidualnie przez mieszkańców muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

Każdy we własnym zakresie musi dostarczyć odpady na teren PSZOK-u. Na miejscu osoba odpowiedzialna za przyjmowanie odpadów dokonuje ich ewidencji i wskazuje miejsce złożenia. Osoba dostarczająca, pod nadzorem pracownika, zobowiązana jest samodzielnie umieścić odpady w odpowiednich kontenerach.

Poza tym na terenie PSZOK-u zorganizowany jest specjalny punkt wymiany książek, gdzie można bezpłatnie zostawić lub zabrać interesującą nas książkę.

Godziny otwarcia PSZOK-u przy ul. Kępskiej 5k:

– od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00
– w każdą sobotę od 9.00 do 15.00
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Soboty i 31 grudnia)