Eko energia jeszcze bezpieczniejsza

BYĆ BIO, BYĆ EKO – Czyli czysty prąd z brudnych śmieci
9 maja 2022
Rolnicy będą mogli sprzedawać swoje plony na Cytrusku
30 czerwca 2022
BYĆ BIO, BYĆ EKO – Czyli czysty prąd z brudnych śmieci
9 maja 2022
Rolnicy będą mogli sprzedawać swoje plony na Cytrusku
30 czerwca 2022

Eko energia jeszcze bezpieczniejsza

Zakład Komunalny w Opolu produkuje zieloną energię z gazu ze składowiska. By ten potencjał wykorzystać maksymalnie w ostatnim czasie w instalację do produkcji zielonej energii zakład zainwestował milion złotych. Kolejny etap zielonych inwestycji w zakładzie, to poprawa bezpieczeństwa. Dlatego Centrum Zagospodarowania Odpadów wzbogaciło się oinstalację automatycznego gaszenia (SUG-G) gazem HFC-227ea.

Do tej pory nie mieliśmy żadnego pożaru tej instalacji, lecz wraz z naszym ubezpieczycielem –- PZU SA uznaliśmy za celowe zastosowanie takiego dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego, gdyż wykonana ostatnio rozbudowa instalacji odgazowania składowiska odpadów umożliwia pracę, która może  skutkować zwiększeniem zagrożenia pożarowego urządzeń – tłumaczy Roman Stawiński, specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych w ZK

Całkowity koszt nowoczesnej instalacji przeciwpożarowej to 42 000 zł. Ta inwestycja pozwala zabezpieczyć przed pożarem urządzenia, których koszt liczony jest w milionach złotych. Co ciekawe i ważne, część kosztów tej instalacji wziął na siebie ubezpieczyciel Spółki. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA udzielił dofinasowania zadania w kwocie 15.000 zł.

Takie zabezpieczenie przeciwpożarowe to dobra informacja dla wszystkich, którym na sercu leży ochrona środowiska. Zabezpiecza bowiem bioelektrownię, w której gaz wysypiskowy, zamiast trafiać do atmosfery, przetwarzany jest w zieloną energię.