Powołano Radę Społeczną budowy Centrum Zielonej Transformacji w Opolu

Pierwsze autobusy na dworcu Centrum Przesiadkowe Opole Główne
8 grudnia 2022
Budujemy nowy PSZOK
18 grudnia 2022
Pierwsze autobusy na dworcu Centrum Przesiadkowe Opole Główne
8 grudnia 2022
Budujemy nowy PSZOK
18 grudnia 2022

Powołano Radę Społeczną budowy Centrum Zielonej Transformacji w Opolu

Centrum Zielonej Transformacji OPOLE powstanie do 2026 r. na terenie działającego już od wielu lat Centrum Zagospodarowania Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69. W czwartek 15.12 odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady.

Dzięki budowie Centrum Zielonej Transformacji  Opole zyska własny, spełniający europejskie standardy, kompleksowy system gospodarki odpadami. Z inicjatywy inwestora – Zakładu Komunalnego sp. z o.o. powołano Radę Społeczną w skład której weszli Radni Miasta Opola, Młodzieżowej Rady Miasta, przedstawiciele Rad Dzielnic, Rady Seniorów, Urzędu Miasta oraz organizacji pozarządowych. Zaproszono również ekspertów z Uniwersytetu Opolskiego oraz Politechniki Opolskiej. Zakład Komunalny zaprosił do udziału w pracach Rady  36 osób co pozwoli na nawiązanie  współpracy i wymianę informacji między środowiskami reprezentowanymi przez poszczególnych członków Rady.

– Rada będzie pełniła funkcję opiniodawczą, edukacyjną, informacyjną i promocyjną, to bardzo duża i ważna inwestycja, dlatego zależy nam na kontakcie z mieszkańcami – mówi Patryk Stasiak, prezes zarządu Zakładu Komunalnego – do zadań Rady należy też analizowanie i proponowanie  rozwiązań związanych z realizacją CZT – dodaje Patryk Stasiak

– Małgorzata Rabiega wiceprezes zarządu Zakładu Komunalnego (koordynator CZT) poinformowała zebranych o złożonych wnioskach do NFOŚiGW wraz ze studium wykonalności o dofinansowanie na jeden z elementów Centrum – instalację termicznego przekształcania odpadów. Aktualnie są również prowadzone postępowania w sprawie wydania dwóch decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przewodniczącym Rady Społecznej  wybrany został dr inż. Dariusz Suszanowicz – Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego UO, natomiast wiceprzewodniczącymi zostali: pani Małgorzata Gwoździowska („Opole na tak”) i pan Edmund Wajde (Rada Seniorów). Kolejne spotkanie odbędzie się w I kwartale 2023 roku, podczas obrad poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące  proponowanej technologii  w każdej instalacji  oraz aspekty realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Rada planuje też zaproszenie ekspertów w dziedzinie technologii w zakresie budowy instalacji do przetwarzania odpadów oraz znających prawo odpadowe.

Budowa CZT Opole to odpowiedź na wyzwania związane z hierarchią postępowania z odpadami w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, która zakłada ich pełne wykorzystanie, w tym odzysk termiczny energii z odpadów tak, żeby jak najmniej z nich było marnowanych. Inwestycja będzie kluczowym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym w  Opolu. Dzięki niej  będą możliwe: ograniczenie zużycia węgla do wytworzenia ciepła dla mieszkańców Opola,  stabilizacja cen produkowanego ciepła oraz opłat koniecznych do poniesienia przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów i docelowo znaczna redukcja składowania odpadów do absolutnego minimum.