Uporządkowaliśmy skwery w Groszowicach

Rozmowa z Prezesem Zakładu Komunalnego w Opolu Patrykiem Stasiakiem
21 lipca 2023
Centrum Zielonej Transformacji jest jedyną szansą na kompleksowe rozwiązanie wyzwań w zakresie gospodarki odpadowej dla Opola.
27 lipca 2023
Rozmowa z Prezesem Zakładu Komunalnego w Opolu Patrykiem Stasiakiem
21 lipca 2023
Centrum Zielonej Transformacji jest jedyną szansą na kompleksowe rozwiązanie wyzwań w zakresie gospodarki odpadowej dla Opola.
27 lipca 2023

Uporządkowaliśmy skwery w Groszowicach

W odpowiedzi na prośbę Rady Dzielnicy VII, uporządkowaliśmy zaniedbane skwery w Groszowicach. Wspieramy wiele podobnych inicjatyw w naszym mieście, poprawiając komfort życia mieszkańców.

Skwer przed uporządkowaniem

Skwer po uporządkowaniu przez dział zieleni miejskiej