zatrudni pracowników na stanowisko:

ASYSTENT ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Opis stanowiska

Charakterystyka pracy obejmuje w szczególności następujące zadania:

 • kompleksowa obsługa zarządu spółki i rady Nadzorczej
 • koordynacja i obsługa spotkań z udziałem członków zarządu, w tym przygotowywanie materiałów na spotkania
 • zwoływanie posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia Wspólników oraz opracowywanie protokołów
 • opracowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych zarządu, rady nadzorczej oraz zgromadzenia wspólników we współpracy z kancelarią prawną
 • weryfikacja poprawności dokumentacji dotyczącej posiedzeń zarządu i rady nadzorczej oraz zgromadzenia wspólników
 • analiza aktualności wewnętrznych aktów prawnych spółki i dokonywanie we współpracy z kancelarią prawną niezbędnych zmian i zgłoszeń/rejestracji (m.in. umowa spółki, KRS itp.)
 • opracowywanie prezentacji oraz innych materiałów komunikacyjnych na potrzeby zarządu spółki
 • przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby zarządu spółki, rady nadzorczej oraz dyrektorów/kierowników działów
 • prowadzenie rejestru dokumentów przyjmowanych przez organy spółki
 • archiwizacja dokumentów organów spółki w tym materiałów z posiedzeń, protokołów, uchwał
 • wykonywanie innych prac zleconych przez zarząd i radę nadzorczą, wynikających ze specyfiki stanowiska

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych oraz Prawa Pracy, w tym orzecznictwa
 • znajomość zasad udzielania i wycofania pełnomocnictwa i prokury, w tym orzecznictwa i praktyki zarządzania pełnomocnictwami
 • znajomość:
  • zasad prawa umów
  • zasad funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, Krajowego Rejestru Zadłużonych  oraz Krajowego Rejestru Sądowego
  • zasad protokołowania i przygotowywania uchwał organów spółki
  • zasad prowadzenia księgi udziałów i rejestru akcji
  • zasad planowania i nadzorowania archiwizacji dokumentacji
 • rozwinięte zdolności organizacyjne i interpersonalne
 • wysoka kultura osobista i odpowiedzialność
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel oraz Power Point)
 • dokładność, dyspozycyjność, punktualność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętności pracy w zespole, jak również pracy samodzielnej z dobrą organizacją czasu pracy

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, docelowo na czas nieokreślony
 • dodatkowe benefity, a w tym między innymi:
  • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia na życie,
  • możliwość skorzystania z pakietu medycznego przez pracownika i jego  rodzinę, – możliwość szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i uzyskania uprawnień

Sposób zatrudnienia:

umowa o pracę – pełny etat

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu ul. Podmiejska 69,
 • lub przesyłać pocztą na adres:

Zakład Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu
ul. Podmiejska 69
45-574 Opole

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych