Zakład Komunalny rozpoczął administrowanie Cmentarzami Komunalnymi w Opolu 1 stycznia 2007 roku na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta. Obecnie opiekujemy się 17 cmentarzami o łącznej powierzchni około 60 hektarów.

Do podstawowych obowiązków Zarządcy należą m.in.: zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do chowani zmarłych z terenu miasta Opole i okolic, ewidencja zmarłych oraz prowadzenie ksiąg cmentarnych, sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi usługami pogrzebowymi, utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarzy, utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz drobne prace konserwatorskie.

W szczególności zajmujemy się:

  • rejestrem pochówków,
  • administracją miejscami grzebalnymi,
  • przyjmowaniem opłat przedłużających prawo do grobu,
  • sprzedażą miejsc grzebalnych na pochówki tradycyjne i urnowe

Świadczymy również usługi w zakresie pielęgnacji grobów, dekorowania mogił, zapalania zniczy, czy montażu obramowań drewnianych.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom uruchomiliśmy wyszukiwarkę miejsca pochówku, która umożliwia lokalizację grobu na miejskich cmentarzach komunalnych. Po określeniu poszukiwania przez wpisanie do formularza podstawowych informacji o osobie zmarłej, uzyskujemy informacje o miejscu pochówku w postaci numeru kwatery oraz punktu lokalizacji na interaktywnym planie cmentarza, a także zdjęć grobu.