W ramach projektu partnerskiego "Wspólna akcja segregacja" Zakład Komunalny sp. z.o.o realizuje projekt ekologiczny pn. EKO-LEKCJE, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy działań z zakresu edukacji ekologicznej, a główne cele EKO-LEKCJI to budowanie świadomości ekologicznej i wiedzy o selektywnej zbiórce odpadów oraz rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i zachowań proekologicznych.

W ramach EKO-LEKCJI wyświetlane są filmy edukacyjne, które wyprodukowano przy udziale środków finansowych z Unii Europejskiej, uczestnicy mają zajęcia teoretyczne i warsztaty na dedykowanej ścieżce ekologicznej oraz zwiedzają nasz Zakład. Najmłodszym wręczamy też pamiątkowe gadżety.

Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone są przez cały rok. Program zajęć uzależniony jest od grupy wiekowej uczestników oraz pory roku, w jakiej się odbywają.

Uczestnicy zajęć uzyskują wiedzę na temat m.in.:
  • zasad segregacji odpadów obowiązujących w mieście Opolu
  • skutków zanieczyszczenia środowiska
  • w jaki sposób ograniczać wytwarzanie odpadów
  • skutków zanieczyszczenia środowiska
  • w jaki sposób ograniczyć wytwarzanie odpadów
  • procesów, którym poddawane są odpady dostarczane do naszego CZO

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny w celu zgłoszenia grupy, ustalenia daty i programu EKO-LEKCJI (planowane powinny być, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem). Zajęcia odbywają się na terenie zakładu i są bezpłatne. Maksymalna liczba osób w grupie może wynosić 30 osób.

KONTAKT I SZCZEGÓŁY:
tel. 77 456 25 69 wew. 21 lub 22
e-mail: michal.korzeluch@zk.opole.pl lub waga@zk.opole.pl