Winietę „parkuję z Opole+”, „parkuję z moBILET”, „parkuję z mobiParking”, „parkuję z ANYPARK” „parkuję z Flowbird", „parkuję z mPay” lub „parkuję z ePARK” do przyklejenia na szybę od wewnątrz pojazdu można otrzymać w Biurze Administracji SPP w Opolu przy ul. Targowej 9. Można też wydrukować wzór winiety moBILET, ePARK, ANYPARK, Flowbird, mPay bądź wzór winiety MobiParking i umieścić ją w samochodzie. Jeżeli nie masz innej możliwości, pozostaw za szybą pojazdu kartkę z napisem „Opole+” „moBILET” "ePARK" "ANYPARK" „mobiParking” „mPay" „Flowbird", będzie to informacja dla kontrolera, że postój opłacony jest przez aplikację mobilną.