Zakład Komunalny, wspierając działania na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego, koncentruje się na rozwoju działań edukacyjnych. Spółka opracowuje mapę zieleni miasta, na której będzie można nie tylko zobaczyć opolskie drzewa, ale również poznać ich gatunki, wymiary i inne parametry, jak choćby wpływ na oczyszczanie powietrza.