Kierownik Działu Recyklingu i Technologii Odzysku Odpadów

zatrudni pracowników na stanowisko:

Kierownik Działu Recyklingu i Technologii Odzysku Odpadów

Opis stanowiska

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie w szczególności:

 • Kompleksowy nadzór nad procesem przyjmowania odpadów kierowanych do odzysku i recyklingu, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań jakości odbiorców dla odzyskiwanych materiałów.
 • Nadzór nad realizacją i przebiegiem procesów odzysku i recyklingu oraz koordynacja sprzedaży odzyskanych asortymentów.
 • Monitorowanie rynku zagospodarowania odpadów w zakresie zmian finansowych dotyczących zagospodarowania odpadów.
 • Nawiązywanie kontaktów i podtrzymywanie relacji z kontrahentami spółki – odbiorcami, dostawcami odpadów do zagospodarowania, odzysku i recykling
 • Współpraca z Urzędem Miasta przy organizowaniu akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie odzysku i recyklingu odpadów.
 • Rekomendowanie i opiniowanie rozwiązań/technologii związanych z przygotowaniem jakościowym asortymentów do wysyłki, odzysku/recyklingu odpadów.
 • Nawiązywanie kontaktów handlowych z odbiorcami/instalacjami przetwarzającymi odpady.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zakresem obszaru swojego działania.
 • Nadzór nad uzyskiwaniem wymaganych decyzji administracyjnych w zakresie przetwarzania odpadów oraz zlecanie dokumentacji i wniosków.
 • Przygotowywanie ofert handlowych i udział przy wycenie zagospodarowania odpadów oraz zgłaszanie korekt obowiązującego cennika.
 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracownikami prowadzącymi lekcje edukacyjne dla zorganizowanych grup odwiedzających Centrum ZO.
 • Organizowanie pracy w podległym Dziale w sposób zapewniający sprawne, prawidłowe, terminowe, bezpieczne  wykonanie zadań, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.
 • Nadzór nad prawidłową organizacją pracy i przydzielaniem właściwego sprzętu pracownikom wg. posiadanych kompetencji.
 • Weryfikacja i kontrola realizacji zleconych zadań i prac.
 • Działanie na rzecz podnoszenia wiedzy, kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników przez merytoryczny instruktarz, kierowanie na szkolenia, podnoszenie wymagań w kwestii jakości i sprawności wykonywania zadań.
 • Współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami.
 • Opracowywanie założeń do planu finansowego zakładu w zakresie Działu, realizacja zadań w ramach Centrum Zagospodarowania Odpadów.
 • Opracowywanie raportów, analiz i sprawozdań z wykonania planu finansowego.
 • Tworzenie i aktualizacja procedur i instrukcji w ramach Działu.
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań, operatów i raportów wymaganych prawem z zakresu gospodarki odpadami oraz wewnętrznych analiz i statystyk.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, mile widziane studia podyplomowe – w zakresie gospodarki odpadami, prawa ochrony środowiska
 • mile widziane doświadczenie w branży odpadowej
 • wysokie umiejętności interpersonalne oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • znajomość technologii przetwarzania odpadów komunalnych
 • dobra znajomość przepisów związanych z gospodarką odpadami
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w tym znajomość MS Excel
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu
 • odpowiedzialność, rzetelność, sumienność i zaangażowanie.

Sposób zatrudnienia:

umowa o pracę – pełny etat

CV należy przesłać na adres: sekretariat@zk.opole.pl
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt