Konserwator terenów zieleni miejskiej

zatrudni pracowników na stanowisko:

Konserwator terenów zieleni miejskiej

Opis stanowiska

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie w szczególności:

  • dbałość o estetyczny wygląd powierzonych terenów zieleni;
  • wykonywanie prac ogrodniczych (m.in. pielenie, sadzenie roślin, koszenie trawników), utrzymywanie czystości, opróżnianie koszy itp.;
  • pielęgnacja drzew i krzewów oraz bylin;
  • nawożenie trawników, krzewów, podlewanie roślin;
  • inne czynności pielęgnacyjne w zakresie konserwacji zieleni.

Wymagania:

  • wskazane wykształcenie ogrodnicze, rolnicze lub pokrewne;
  • wskazane prawo jazdy kategorii T, B+T lub B;
  • wskazany staż pracy w branży związanej z utrzymaniem zieleni;
  • znajomość pielęgnacji zieleni, umiejętność obsługi maszyn i narzędzi ogrodniczych;
  • dyspozycyjność, zaangażowanie, chęć do pracy

Sposób zatrudnienia:

umowa o pracę – pełny etat

CV należy przesłać na adres: sekretariat@zk.opole.pl Termin składania ofert do 31 grudnia 2021 r.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt