Materiały edukacyjne

Ulotka informacyjna dla Mieszkańców Opola dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Ulotka-informacyjna-1
Ulotka informacyjna dla Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. firmy, urzędy) dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Ulotka edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola
Tablica – selektywne zbieranie bioodpadów w pojemniku brązowym

Tablica – czas rozkładu odpadów komunalnych
Tablica – drugie życie odpadów komunalnych

Książeczka Ekologiczna – Mini Przewodnikiem po świecie odpadów komunalnych w Mieście Opolu stworzony z myślą o najmłodszych mieszkańcach Miasta Opola
Ulotka informacyjna dla Mieszkańców Opola dotycząca selektywnego zbierania bioodpadów w pojemniku brązowym
Kontakt