Ulotka edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola
Ulotka informacyjna dla Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. firmy, urzędy) dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Ulotka informacyjna na temat postępowania z odpadami biodegradowalnymi w 2021 roku
Ulotka informacyjna dotycząca odpadów wielkogabarytowych w 2021r.
Ulotka informacyjna dotycząca złej segregacji w 2021 roku


Tablica – selektywne zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach w 2021 roku
Tablica – niebieski pojemnik w 2021 roku
Tablica – selektywne zbieranie bioodpadów w pojemniku brązowym w 2021 roku
Tablica – zła segregacja w 2021 rokuGry o charakterze edukacyjnym dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych..Życzymy udanej zabawy !
Tablica – czas rozkładu odpadów komunalnych