Materiały edukacyjne

Ulotka edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola
SGOKfirmy
bio
gabaryty
Ulotka edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola

Ulotka edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola
Ulotka informacyjna dla Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. firmy, urzędy) dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Ulotka informacyjna na temat postępowania z odpadami biodegradowalnymi w 2021 roku
Ulotka informacyjna dotycząca odpadów wielkogabarytowych w 2021r.
Ulotka informacyjna dotycząca złej segregacji w 2021 roku

Ulotka edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola
Ulotka edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola
Ulotka edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola
Ulotka edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola

Tablica – selektywne zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach w 2021 roku
Tablica – niebieski pojemnik w 2021 roku
Tablica – selektywne zbieranie bioodpadów w pojemniku brązowym w 2021 roku
Tablica – zła segregacja w 2021 rokuUlotka edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola
Gry o charakterze edukacyjnym dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych..Życzymy udanej zabawy !
Tablica – czas rozkładu odpadów komunalnych
Ulotka edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola

Kontakt