Informacje dotyczące funkcjonowania parkingu przy ulicy Bolkowskiej możecie Państwo uzyskać drogą mailową spp@zk.opole.pl lub pod numerem telefonu 77 45 65 305

 

Informujemy, że z dniem 1 maja 2024 r. parking przy ul. Bolkowskiej zostaje objęty opłatami  parkingowymi. Opłaty obowiązywać będą 24h/7 dni w tygodniu.

Opłat można dokonać w jednym z 3 parkomatów znajdujących się na terenie parkingu.

CENNIK PARKOWANIA

1. Samochody osobowe:
   • pierwsze 60 minut – 3,00 zł (po pobraniu biletu z parkomatu)
   • drugie i każde następne 60 minut – 3,00 zł
   • opłata dobowa – 30,00 zł

2. Autokary:
   • pierwsze i każde następne 60 minut postoju – 15,00 zł (po pobraniu biletu z parkomatu)
   • opłata dobowa – 60,00 zł

 Opłata dodatkowa (wezwanie) za brak ważnego biletu parkingowego wynosi: 290,00 zł, płatna w terminie 30 dni od daty wystawienia wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej;

Wysokość opłaty dodatkowej zostaje obniżona do kwoty 90,00 zł, jeżeli należność zostanie uiszczona w ciągu 14 dni od daty wystawienia wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej.

Opłata za odholowanie pojazdu wynosi: 1000,00 zł.

Osoby niepełnosprawne posiadające ważną kartę parkingową wydaną przez odpowiedni organ nie są zwolnione z opłaty parkingowej i obowiązane są dokonać opłaty za postój zgodnie z Cennikiem. Karta upoważnia do zajęcia specjalnie wyznaczonego miejsca postojowego (koperta).

 Samochody elektryczne w rozumieniu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1083) nie są zwolnione z opłaty parkingowej.

Na parkingu nie ma możliwości wnoszenia opłat za pomocą aplikacji mobilnych