Ogłoszenie o przetargu na wynajęcie lokali w budynku Centrum Przesiadkowego