Budowa boksów betonowych przeznaczonych na magazynowanie odpadów