Budowa drogi gminnej łączącej ul. Popiełuszki z ul. Podmiejską w Opolu, droga dojazdowa do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów