Budowa podziemnej instalacji cieplnej i instalacji ogrzewania obiektu z bloków betonowych przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu działka nr: 1/32 k.m. 1 obręb Groszowice – etap II, montaż nagrzewnic powietrza

Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego na potrzeby „Zakład Komunalny” Spółka z o.o. w Opolu
13 listopada 2019
Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez „Zakład Komunalny” Sp. z o.o.
16 grudnia 2019

Budowa podziemnej instalacji cieplnej i instalacji ogrzewania obiektu z bloków betonowych przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu działka nr: 1/32 k.m. 1 obręb Groszowice – etap II, montaż nagrzewnic powietrza

Kontakt