Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Opolu – ul. Kępska- powtórzenie postępowania