„Budowa Stadionu Miejskiego w Opolu, wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną”