Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez „Zakład Komunalny” Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku oraz odkup nadwyżek energii elektrycznej wytworzonych przez małą elektrownię biogazową eksploatowaną przez Spółkę.

Dostawa paliwa do pojazdów „Zakład Komunalny” Spółka z o.o. na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw wykonawcy, w tym na stacjach paliw w Opolu, w 2022 r.
25 października 2021
Budowa boksów betonowych przeznaczonych na magazynowanie odpadów
16 listopada 2021

Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez „Zakład Komunalny” Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku oraz odkup nadwyżek energii elektrycznej wytworzonych przez małą elektrownię biogazową eksploatowaną przez Spółkę.

PN/7/ORG/2021

Kontakt