Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez „Zakład Komunalny” Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku oraz odkup nadwyżek energii elektrycznej wytworzonych przez małą elektrownię biogazową eksploatowaną przez Spółkę.