Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez „Zakład Komunalny” Sp. z o.o. w Opolu

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 powstałych w wyniku rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych
18 listopada 2022

Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez „Zakład Komunalny” Sp. z o.o. w Opolu

PN/30/ORG/2022

 

Kontakt