Dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów wraz z usługami serwisowymi

Kontakt