Dostawa kontenerów rolkowych otwartych KP5, KP7, KP9, KP14 i KP15