Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego na potrzeby Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu