Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego na potrzeby Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu