Dostawa paliwa do pojazdów oraz sprzętu Zamawiającego na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw Wykonawcy, w tym na stacji paliw w Opolu, w 2019 r.

Dostawa kontenerów KP7, KP9, KP15
6 września 2019
Dostawa kontenerów KP9, KP15, KP30
10 września 2019