Dostawa paliwa do pojazdów „Zakład Komunalny” Spółka z o.o. na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw wykonawcy, w tym na stacjach paliw w Opolu, w 2023 r

Druk i dostawa gazety „Czas na Opole”
25 października 2022
Dostawa oleju opałowego oraz oleju napędowego
15 listopada 2022