Dostawa paliwa do pojazdów „Zakład Komunalny” Spółka z o.o. na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw Wykonawcy w tym na stacji paliw w Opolu

Dostawa samochodu osobowego wielozadaniowego oraz wykonywanie usług serwisowych
13 września 2019
Udzielenie kredytu do kwoty 14 500 000,00 PLN przeznaczonego na częściowe finansowanie nakładów na realizację zadania inwestycyjnego
13 września 2019

Dostawa paliwa do pojazdów „Zakład Komunalny” Spółka z o.o. na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw Wykonawcy w tym na stacji paliw w Opolu

Kontakt