Dostawa paliwa do pojazdów „Zakład Komunalny” Spółka z o.o. na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw Wykonawcy w tym na stacji paliw w Opolu w 2021 r.

Usługa Wykonawstwa Nadzoru Inwestorskiego, dla inwestycji pn.: „Budowa Stadionu Miejskiego w Opolu, wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną”
12 listopada 2020
Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez „Zakład Komunalny” Sp. z o.o.
24 listopada 2020

Dostawa paliwa do pojazdów „Zakład Komunalny” Spółka z o.o. na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw Wykonawcy w tym na stacji paliw w Opolu w 2021 r.

PN/11/ORG/2020

Kontakt