Dostawa przyczepy hakowej kontenerowej pod kontenery KP5 – KP7