Dostawa samochodu ciężarowego o dmc 3,5 Mg z windą załadowczą