Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg oraz wykonywanie usług serwisowych