Dostawa samochodu ciężarowego – wywrotki o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg dla Administracji Cmentarzy Komunalnych w Opolu oraz serwisowanie samochodu