Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, samochodu ciężarowego o dmc 12 ton z urządzeniem hakowym na potrzeby Regionalnego Centrum Zagospodarowania Odpadów w Opolu wraz z usługami serwisowymi – z opcją wykupu.

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, samochodu ciężarowego o dmc 18 ton do selektywnej zbiórki odpadów, wyposażonego w urządzenie hakowe i żuraw hydrauliczny, wraz z usługami serwisowymi – z opcją wykupu
18 grudnia 2020
„Budowa Stadionu Miejskiego w Opolu, wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną”
28 grudnia 2020

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, samochodu ciężarowego o dmc 12 ton z urządzeniem hakowym na potrzeby Regionalnego Centrum Zagospodarowania Odpadów w Opolu wraz z usługami serwisowymi – z opcją wykupu.

PN/15/ORG/2020

Kontakt