Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, samochodu ciężarowego o dmc 12 ton z urządzeniem hakowym na potrzeby Regionalnego Centrum Zagospodarowania Odpadów w Opolu wraz z usługami serwisowymi – z opcją wykupu.