Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, samochodu ciężarowego o dmc 18 ton do selektywnej zbiórki odpadów, wyposażonego w urządzenie hakowe i żuraw hydrauliczny, wraz z usługami serwisowymi – z opcją wykupu