Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, samochodu ciężarowego o dmc 18 ton do selektywnej zbiórki odpadów, wyposażonego w urządzenie hakowe i żuraw hydrauliczny, wraz z usługami serwisowymi – z opcją wykupu

Dostawa nożyc hydraulicznych wraz z montażem na koparce
14 grudnia 2020
Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, samochodu ciężarowego o dmc 12 ton z urządzeniem hakowym na potrzeby Regionalnego Centrum Zagospodarowania Odpadów w Opolu wraz z usługami serwisowymi – z opcją wykupu.
23 grudnia 2020

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, samochodu ciężarowego o dmc 18 ton do selektywnej zbiórki odpadów, wyposażonego w urządzenie hakowe i żuraw hydrauliczny, wraz z usługami serwisowymi – z opcją wykupu

PN/14/ORG/2020

Kontakt