Dostawa w formie leasingu operacyjnego wraz z usługami serwisowymi – z opcją wykupu samochodów ciężarowych – wywrotek o dmc 3,5 Mg

Dostawa maszyn i urządzeń koszących
14 grudnia 2021
Dostawa urządzeń koszących
20 stycznia 2022