„Ochrona osób i mienia na obiektach i terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. oraz organizowanych imprez”