Ogłoszenie o przetargu i negocjacjach na lokale w budynku Centrum Przesiadkowego